Đặc điểm nổi bật về Nhân lực - Thư Viện HRO

TIN MỚI

Banner đầu

Thư viện Quản trị Nhân sự và Văn hoá doanh nghiệp

Đặc điểm nổi bật về Nhân lựcVới định hướng đầu tư vào con người, phát triển đội ngũ kế thừa, đáp ứng nhu cầu phát triển tổ chức, HSC tập trung xây dựng văn hóa lãnh đạo trong công ty, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích và nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo trong tương lai.

Năm 2011 HSC đã triển khai bước đầu tiên trong lộ trình xây dựng văn hóa lãnh đạo trong công ty: xây dựng. Bộ năng lực lãnh đạo - kim chỉ nam cho việc phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa. Để thực hiện được mục tiêu đó, HSC đã quyết định lựa chọn CBE Việt Nam cùng phối hợp thực hiện dự án này.

Tài liệu đầy đủ