Chuẩn mực hành vi ứng xử EVN - Thư Viện HRO

TIN MỚI

Banner đầu

Thư viện Quản trị Nhân sự và Văn hoá doanh nghiệp

Chuẩn mực hành vi ứng xử EVN

CAM KẾT VÀ ĐỊNH HƯỚNG
Tài liệu của EVN

I. CAM KẾT
Lãnh đạo Công ty cam kết các chuẩn mực ứng xử sau khi ban hành sẽ được thực thi một cách nghiêm túc, toàn diện và ổn định lâu dài trên cơ sở phổ biến rộng khắp mọi để mọi người thấu hiểu và tự giác thực hiện. Lãnh đạo Công ty không chấp nhận những hành vi ứng xử lệch lạc, thiếu lịch sự và trái với chuẩn mực trong môi trường sống, làm việc của CBCNV.
Lãnh đạo Công ty luôn lắng nghe và xử lý những ý kiến đóng góp của CBCNV trong quá trình áp dụng những chuẩn mực này với thái độ trân trọng và nghiêm túc nhất.

II. GƯƠNG MẪU
  Các cấp lãnh đạo Công ty (Ban Lãnh đạo, các chức danh trưởng, phó đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể) phải là những người gương mẫu, đi đầu thực hiện các chuẩn mực để cộng sự noi theo. Việc gương mẫu không chỉ thể hiện vị thế, tư cách của người dẫn đầu mà còn phản ánh giá trị đích thực của cá nhân đó trong tập thể. Hành xử lệch lạc, thiếu văn minh của các cấp lãnh đạo sẽ làm giảm uy tín, vị thế người đó và sẽ bị chính các nhân viên của họ nhận xét, đánh giá.

III. ĐỊNH HƯỚNG
Công ty Thủy điện Ialy xác định CBCNV là tải sản quý giá nhất, là nhân tố quyết định mọi thành công cả doanh nghiệp nên mục tiêu Doanh nghiệp hướng đến làm đảm bảo chất lượng cuộc sống của người lao động, tạo điều kiện cho từng nhân viên được đào tạo. Khuyến khích trao đổi, chia sẻ tri thức, chủ động trong suy nghĩ và thực hiện công việc. Thấu hiểu và tôn trọng những giá trị văn minh đích thực...Tài liệu đầy đủ