Làm sao để nhân viên yêu tập đoàn? - Thư Viện HRO

TIN MỚI

Banner đầu

Thư viện Quản trị Nhân sự và Văn hoá doanh nghiệp

Làm sao để nhân viên yêu tập đoàn?


Trên hành trình thực hiện sứ mệnh làm cho các đội khác mạnh hơn. AC và tôi đang
triển khai dự án: Lập kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp – PR nội bộ - Team Building
cho các công ty khách hàng một cách bài bản, chuyên nghiệp nhất. Những phân tích và ví
dụ dưới đây của bạn tôi – Hùng Cường (kinhcan24) đã làm tôi thêm yêu mến công việc này
và không thể không copy, lưu lại bài viết tuyệt vời này.

______________________________________________
Trong một cuộc khảo sát gần đây từ 1400 nhà quản lý tại các công ty lớn tại Mỹ với câu hỏi
“Yếu tố nào sau đây có những ảnh hưởng tiêu cực nhất tới tâm lý nhân viên?” kết quả mà
cuộc điều tra thu được như sau:
• Thiếu những truyền thông kịp thời: 33 %
• Thiếu những hành động ghi nhận thành tích của nhân viên: 19 %
• Quá chú trọng vào việc quản lý “tiểu tiết” của nhân viên: 17 %
• Quá tải công việc trong một thời gian dài: 16 %
• Lo sợ mất việc: 14 %
Trong trí óc tôi liền xuất hiện ra nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề 33% ấy: PR (truyền
thông) nội bộ nên hay không nên? Một câu hỏi ngớ ngẩn và ai cũng trả lời được đó là nên
làm. Nhưng có lẽ câu hỏi này sẽ khó trả lời hơn: liệu chi bao nhiêu cho PR nội bộ là đủ? Pr
nội bộ nên làm như thế nào? Liệu bạn có trả lời được những câu hỏi trên?...
Tài liệu đầy đủ