Phòng PR nội bộ là gì? - Thư Viện HRO

TIN MỚI

Banner đầu

Thư viện Quản trị Nhân sự và Văn hoá doanh nghiệp

Phòng PR nội bộ là gì?

PR hiện nay đang dần đần định hình trở thành một ngành chuyên nghiệp hóa, việc tuyển dụng
nhân viên PR đến hình thành một bộ phận chuyên ngành PR hoặc thành lập công ty PR đang
được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Phạm vi bài viết này chỉ đề cập đến vai trò của phòng PR
nội bộ. Một bộ phận đang được nhiều DN có ý định thành lập.

Sự cần thiết lập phòng PR nội bộ
Khi một công ty cần chú trọng nhiều đến công tác PR, việc thiết lập một bộ phận PR nội bộ sẽ
thuận lợi hơn. Điều này không có nghĩa là bộ phận PR nội bộ tốt hơn một nơi chuyên tư vấn PR
nào đó bên ngoài hay ngược lại. Hai hình thức này khác nhau và một công ty lớn có thể sử
dụng cả hai.

 Có thể nói phòng PR là một bộ phận “kết dính” trong tổ chức. Để đại diện cho tổ chức của
mình, bộ phận này phải nắm bắt các vấn đề và liên hệ chặt chẽ với các bộ phận khác trong nội
bộ. Bên cạnh đó, họ có chức năng truyền đạt thông tin, cố vấn và hoạch định chiến dịch cũng
như phải xây dựng mối quan hệ với người tiêu dùng, những nhà phân phối sản phẩm cho họ và
mối quan hệ khác. Khi chuyên viên PR càng nắm rõ về tổ chức, họ càng làm tốt vai trò của
mình.

Quy mô của bộ phận PR
Quy mô của bộ phận PR có thể lớn hay nhỏ tùy thuộc vào: Quy mô của tổ chức
Mức độ cần thiết của tổ chức về PR và tầm quan trọng mà ban lãnh đạo xác định đối với hoạt
động này. Các yêu cầu PR đặc biệt của tổ chức

 Chẳng hạn, một nhà sản xuất sản phẩm tiêu dung lớn có thể chi phí nhiềucho quảng cáo và ít
hơn cho PR, trong một công ty trong lĩnh vục công nghiệp hay kỹ thuật thì ngược lại. Không có
nhu cầu về PR ở tổ chức giống tổ chức nào. Điều quan trọng là mục tiêu giao tiếp với những
nhóm công chúng xác định mà ban lãnh đạo đặt ra. Lực đẩy của PR phải bắt đầu từ ban lãnh
đạo.
Tài liệu đầy đủ

LIÊN MINH DỊCH VỤ NHÂN SỰ & VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Địa chỉ: 52 Vạn Phúc- Hà Đông- Hà Nội
Email: hotro@hro.vn
Hotline: 096.55.66.247
 tổ chức team building bằng Outing app