Tài liệu Truyền thông Nội bộ - Thư Viện HRO

TIN MỚI

Banner đầu

Thư viện Quản trị Nhân sự và Văn hoá doanh nghiệp

Tài liệu Truyền thông Nội bộ


Xây dựng niềm tin & gắn bó nhân viên bằng truyền thông nội bộ

Truyền thông nội bộ, một công cụ chiến lược quan trọng của truyền thông tổ chức giúp lôi cuốn,
dẫn dắt thái độ & hành vi nhân viên, gia tăng năng suất, tính sáng tạo và mang đến kết quả kinh
doanh cao hơn. Bài viết sau chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về phương thức xây dựng thương
hiệu nội bộ & văn hóa tổ chức dựa trên nền tảng giao tiếp và truyền thông nội bộ nhằm chia sẻ
chiến lược & giá trị thương hiệu, qua đó gia tăng niềm tin và trung thành của nhân viên đối với
tổ chức. Đây cũng chính là phương thức mới để chia sẻ ước mơ của lãnh đạo tổ chức và đưa
thương hiệu vào cuộc sống thông qua hoạt động hàng ngày của mỗi nhân viên …

Vì sao nhân viên suy giảm niềm tin đối với doanh nghiệp

Theo số liệu nghiên cứu nhân sự của công ty tư vấn dg&a (Mỹ), hiện chỉ có 37% nhân viên hiểu
rõ mục đích mà tổ chức đang theo đuổi và lý do tại sao; 20% nhân viên hiểu được vai trò & công
việc của bản thân có ý nghĩa như thế nào đối với mục đích của tổ chức; khoảng 1/3 nhân viên
mong muốn đóng góp cho tổ chức. Ngược lại, có 20% nhân viên không nhiệt tình tham gia và
50% nhân viên không có ý kiến hay né tránh trách nhiệm. Nghiên cứu còn cho thấy các tổ chức
có giao tiếp và truyền thông nội bộ hiệu quả có khả năng duy trì nhân viên cao gấp 4 lần các tổ
chức giao tiếp kém hiệu quả, đồng thời mang lại nhiều hơn 19.4 % giá trị thị trường tương ứng.

Tài liệu đầy đủ
 tổ chức team building bằng Outing app