Thương hiệu đột phá – Làm thế nào để xây dựng thành công thương hiệu mạnh - Thư Viện HRO

TIN MỚI

Banner đầu

Thư viện Quản trị Nhân sự và Văn hoá doanh nghiệp

Thương hiệu đột phá – Làm thế nào để xây dựng thành công thương hiệu mạnh

Thương hiệu đột phá là một thương hiệu mới chiếm lĩnh được thành công trong thời gian dài.

Càng ngày thương hiệu đột phá càng đem lại tên tuổi, gây sự chú ý và phát triển thị phần mặc dù vấp phải sự cạnh tranh gay gắt. Nike, Apple’s iPod và JetBlue là những thương hiệu đột phá điển hình.

Không phải một cách ngẫu nhiên mà xây dựng được một thương hiệu đột phá. Chủ thương hiệu và các công ty quảng cáo phải theo một quy trình tạo dựng thương hiệu tiềm năng để đạt được thành công và duy trì thành công đó.

Dù các nhà quảng bá có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng về quy trình cơ bản là giống nhau. Cuối cùng thì mục tiêu phải đạt được là uy tín thương hiệu. Quy trình đột phá thương hiệu dựa trên các lĩnh vực sau:

Tầm nhìn công ty

Bên cạnh thương hiệu, tầm nhìn công ty là một yếu tố quan trọng. Những người quản lý thương hiệu cần hiểu rõ về công ty, giá trị quản lý của công ty họ là gì, họ muốn tiến tới đâu và những thử thách kinh doanh nào họ sẽ gặp phải. Điều này sẽ giúp cho những người quản lý thương hiệu và ban lãnh đạo có quyền lực và tài năng sẽ vạch rõ được tầm nhìn của công ty

Am hiểu kinh doanh

Cái nhìn tổng quát về cấp bậc của thương hiệu là điều cần thiết để hiểu những thử thách của thương hiệu. Yếu tố chính bao gồm cách mà công ty của thương hiệu đó thu được lợi nhuận dựa trên cấp bậc này như thế nào, thuộc tính thương hiệu, đặc điểm của cuộc cạnh tranh và nhu cầu thương hiệu nảy sinh từ đâu. Chiến dịch cho một thương hiệu đột phá phải được kết nối chặt chẽ với các yếu tố mang lại lợi nhuận chính của doanh nghiệp...


Tài liệu đầy đủ