Tìm cộng sự tốt như thế nào? - Thư Viện HRO

TIN MỚI

Banner đầu

Thư viện Quản trị Nhân sự và Văn hoá doanh nghiệp

Tìm cộng sự tốt như thế nào?


“Talent win games, but teamwork wins championship.” (Tài năng giúp thắng trận, nhưng đội ngũ chung tay mới thành vô địch.)

Vấn đề trọng yếu và khó nhất trong mọi tổ chức là xây dựng được đội ngũ nhân sự giỏi, làm việc ăn ý và trung thành với lợi ích chung. Làm thế nào để đạt được điều đó? Bài này chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, đôi chỗ có thể hơi cực đoan nên không luận đúng sai và chỉ cung cấp thêm góc nhìn.
Trước hết, việc xây dựng đội ngũ phải trước hết bắt đầu từ khâu lựa chọn, tuyển dụng. Chọn đúng người là đã đạt được 80%. Chọn sai thì có trời chữa!

Để chọn đúng, trước khi bàn đến chuyên môn, kỹ năng (tức “tài”), điều tiên quyết cần được xem xét kỹ lưỡng là “đức”. Chuyên môn có thể đào tạo, chưa giỏi từ từ sẽ giỏi. Còn đạo đức thì không. Tôi không mấy tin vào việc “bồi dưỡng đạo đức” theo nghĩa biến một người xấu thành một người tốt qua một khoá huấn luyện.

Người có đạo đức không tốt như gỗ mục được sơn son thiếp vàng, có thể sẽ bớt xấu dưới sự kiềm toả của quy định, luật lệ, giám sát. Nhưng trong những hoàn cảnh “thuận lợi”, thói “ngựa quen đường cũ” sẽ làm “đạo đức xấu” trỗi dậy, lấn át và làm chủ.

Ngược lại, người có căn bản đạo đức tốt như gỗ tốt đóng dưới bùn, dù bên ngoài ít nhiều bị mục nhưng bên trong vẫn giữ được lõi son chắc chắn. Người có đạo đức tốt dù có thể vẫn phạm phải sai lầm trong những hoàn cảnh cùng quẫn, nhưng rất nhanh sau đó “lõi son” sẽ giúp họ tự nhận thấy, tự đứng lên gột sạch để trở lại với chính đạo quang minh.

Vậy nhưng đạo đức là một khái niệm trừu tượng. Làm thế nào để biết ai có đạo đức tốt?
Câu hỏi này quá khó để trả lời một cách tổng thể và tường tận (việc này phải dành cho các nhà đạo đức học). Nhưng xét riêng trong việc tìm người có đức để cộng tác, phục vụ cho một sứ mệnh, một tổ chức, thì tôi thấy: Người nào đối xử với cha mẹ một cách cung kính, hiếu thảo, người đó là người có đức. Một người con có hiếu chính là cộng sự bạn cần tìm.

Thật vậy, nếu như bạn đang tìm một công sự để cùng chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng hy sinh lợi riêng vì nghĩa chung, mà người đó đến bố mẹ họ còn không coi ra gì thì liệu họ sẽ coi bạn, coi đội ngũ, tổ chức mà bạn đang xây dựng ra sao? Người mà đối xử không tốt với cha mẹ, thì tài đến mấy cũng không bao giờ nên dùng.

Ngược lại, một người con có hiếu sẽ là một cộng sự đích thực mà bạn cần tìm kiếm. Người hiếu với cha mẹ sẽ là người có khả năng thấu hiểu được sự hy sinh, cảm nhận được sự giúp đỡ, và sẽ coi nhẹ lợi để tìm cách báo đáp những gì đã nhận được. Đây là người mà nếu tổ chức cho họ 1 thì họ sẽ đền đáp 10. Chọn được người có hiếu, có đức, là đã đạt được 80% việc xây dựng đội ngũ chính là vậy.
Một đội ngũ bao gồm những người có hiếu, có đức, tự bản thân nó đã là một tập thể mạnh, bất khả chiến bại. Tập thể đoàn kết, tin tưởng, yêu thương gắn bó, sẽ bổ trợ lẫn nhau, những khiếm khuyết về tài năng của từng cá nhân đơn lẻ sẽ không còn là vấn đề lớn. “Hoà khí sinh tài”, từng bước, tập thể này sẽ mạnh và giỏi.

Một tổ chức đề cao chữ “hiếu” sẽ thu nhận được những người có hiếu. Tổ chức có hiếu này có khả năng thấu cảm, hiểu được việc nghĩa và dám hết mình để làm việc nghĩa. Nói cách khác, đây là một tổ chức có trách nhiệm với từng cá nhân trong tổ chức cũng như với cộng đồng, xã hội. Tổ chức đề cao hiếu nghĩa, không sớm thì muộn, sẽ thành công. Ngược lại, một tổ chức lấy “lợi” làm kim chỉ nam, thì sẽ chỉ tập hợp được những con người hám lợi. Tổ chức đó nhất định không thể có sự bền vững để tồn tại lâu dài.

Hãy tìm những người hiếu thảo với cha mẹ mà kết bạn, hợp tác. Bạn sẽ thành công.

(Nguồn: Sưu tầm)